Performance of glass fiber reinforced plastic pipes for fresh water transportation in domestic nuclear power plants


Release time:

2018-09-14

1. Zhejiang Sanmen Nuclear Power Plant,Name: Fiber wound fiberglass pipe

  1. Zhejiang Sanmen Nuclear Power Plant

  Name: Fiber wound fiberglass pipe

  Specifications: DN600mm

  Medium: fresh water

  

Nanjing Xinhe Composite Materials Co., Ltd.

 

  2. Hainan Nuclear Power

  Name: Fiber wound fiberglass pipe

  Specifications: DN400mm

  Medium: fresh water

  

Nanjing Xinhe Composite Materials Co., Ltd.

WeChat Public Number

Nanjing Xinhe Composites Co.,Ltd.

Address: KAIPING RD ,DONGPING HI-TECH DEVELOPMENT ZONE,NANJING,JIANGSU,CHINA,211212
Fax: 025-57493228

Tel: 025-57492608

Email: admin@nnfrp.com


copyright©2023 Nanjing Xinhe Composites Co.,Ltd.

Website Construction: www.300.cn nanjing |SEO Tags